Over ons

kronkel

Het kindcentrum is een plek waar kinderen elke dag van en met elkaar leren en ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Dit doen wij onder andere door bewegend leren en gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Het onderwijs op De Plantage is vernieuwend en vindt plaats op de ruime leerpleinen. De school is volop in ontwikkeling, daarbij gaan we altijd uit van wat leerlingen nodig hebben. Het onderwijscurriculum stellen we zelf samen, dit is afgestemd op de leerdoelenplannen van onze leerlingen.

Update_1_Over ons organisatie

“Kindcentrum De Plantage... daar kom je tot bloei !”

Missie en visie

kronkel

Onze missie voor de toekomst
Op KC de Plantage stimuleren wij kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst als zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens kunnen functioneren in onze samenleving.
Ons onderwijs sluit aan bij de initiatieven van de kinderen, is maatschappelijk relevant en wordt bekeken vanuit verschillende culturen. De leerkracht is in staat om leerlinggerichte pedagogiek te combineren met activerende didactiek. Hierdoor wordt leren betekenisvol en leren zij meer.

 

Onze belofte
Wij beloven, binnen wat haalbaar is voor onze school, dat wij kinderen de ruimte geven om te ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn.

 

Onze ambities
Onze ambities richten zich op de toekomst en zijn gelinkt aan ons motto: “Kindcentrum De Plantage…..daar kom je tot bloei!” en onze kernwaarden: “Bloei-Vrijheid- Samen”.

  • Leerlingen en leerkrachten richten zich op groei en ontwikkeling door scholing, innovatie en onderwijsontwikkelingen.
    Expliciet voor de komende jaren:
  • Werken aan waardering en erkenning: je mag zijn en worden wie je bent.
  • Eigenaarschap van én autonomie bij leerkrachten en leerlingen vergroten: baas worden van je eigen leren op De Plantage.
  • Aanvankelijk lezen Leerplein Onderbouw volgens methodiek LIST (Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak) implementeren en uitbreiden voor Technisch Lezen naar Leerpleinen Midden- en Bovenbouw.
  • Ontwikkeling Talentonderwijs/Bildung: werken aan de bredere ontwikkeling van het kind
  • Verbetering van de kwaliteit van het Cultuuronderwijs
  • Passend aanbod Burgerschap op de kaart zetten
  • Hogere opbrengsten op referentieniveau 1S/2F voor taal/lezen en rekenen, passend bij de populatie

Team

kronkel

Samenwerking staat hoog in het vaandel op De Plantage. Als team overleggen we met elkaar hoe we het onderwijs vormgeven en hoe we de school ontwikkelen. De sfeer is positief, we hebben veel plezier met elkaar en iedereen houdt van aanpakken. Ook is er aandacht voor ieders ontwikkeling en wensen. We zien en ondersteunen elkaar daarin.

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo