Profielschets Alie Leutscher

kronkel

Alie Leutscher (1983) is op freelancebasis werkzaam als vertrouwenspersoon bij het bureau ‘De Vertrouwenspersoon’. Zij heeft de afgelopen twintig jaar diverse functies uitgeoefend binnen het domein van de gezondheidszorg en zich de laatste jaren ontwikkeld als counselor en vertrouwenspersoon binnen diverse sectoren.

vertrouwenspersoon 1

Oorspronkelijk verpleegkundige, heeft Alie vanuit een interesse voor samenwerkingsvraagstukken gewerkt als adviseur, coach en manager binnen de gezondheidszorg. Vanuit een passie voor gezond en veilig werken, waarbij voor goede communicatie van wezenlijk belang is, is zij zich gaan ontwikkelen tot counselor, trainer en vertrouwenspersoon. Hiertoe heeft zij verschillende trainingen en opleidingen gevolgd, waaronder de erkende, gecertificeerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon. Tevens werkt zij momenteel toe naar het behalen van het examen tot MFN-register mediator (Merlijngroep). Alie is actief als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Zij volgt zij met regelmaat casuïstiekbesprekingen en intervisies. Alie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Alie is toegankelijk en benaderbaar voor alle functielagen binnen een organisatie. Zij kenmerkt zich door haar integere werkwijze en doortastendheid. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin iemand zich gehoord voelt.

Alie werkt als externe vertrouwenspersoon voor organisaties in de kinderopvang, onderzoeksinstellingen, financiële instellingen, overheid en de cultuursector. Tevens is Alie verbonden aan een Arbodienst van een financiële instelling waarin zij als counselor werkzaamheden verricht. Gesprekken richten zich op omgaan met werkdruk, persoonsgebonden situaties of (trauma) begeleiding na een incident. Daarnaast geeft zij trainingen in het omgaan met ongewenste omgangsvormen en geeft zij agressietrainingen aan medewerkers van bankkantoren.